เตรียมแก้ กม.-ร่าง กม.พิเศษหลายฉบับปฏิรูปตำรวจ

“มีชัย” เผย คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เตรียมแก้กฎหมายหลายฉบับและร่างกฎหมายพิเศษ เพื่อปฏิรูปตำรวจ ลดภาระงาน เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน พร้อมโอนภารกิจรองให้ท้องถิ่นช่วยดูแล ปฏิเสธกล่าวหา “พล.อ.บุญสร้าง” เกรงใจตำรวจทำให้งานไม่คืบ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การวางหลักการการพิจารณาร่างกฎหมายใกล้เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ และอาจต้องเขียนกฎหมายพิเศษขึ้นมา เพื่อให้การสอบสวนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดความยุ่งยากกับประชาชน และมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเป็นหลัก ขณะที่ งานสืบสวน สอบสวน ยังคงเป็นหน้าที่ของตำรวจ และจะไม่แยกจากกัน แต่หากมีความสงสัยเรื่องความเที่ยงธรรม ก็สามารถให้อัยการเข้าร่วมสอบสวนด้วยได้ สำหรับการกระจายอำนาจ จะมีการโอนบางภารกิจให้ท้องถิ่นดำเนินการ เช่น งานด้านจราจร โดยให้นำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาฝึกเรียนรู้

“การปฏิรูปตำรวจครั้งนี้ จะทำให้ภารกิจที่ไม่จำเป็นหมดไป และจะไม่มีปัญหาเรื่องการปรับลดงบประมาณตำรวจ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรของตำรวจมีไม่เพียงพอ จึงต้องนำอัตรามาเสริม ขณะที่ การดูแลบุคลากรและเครื่องมือ จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น” นายมีชัย กล่าว

นายมีชัย ยังยืนยันว่า ไม่เคยระบุว่า การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน มีความเกรงใจกับตำรวจจนงานไม่คืบหน้า ต้องชี้แจงว่าการทำงานของคณะตน ก็ได้นำแนวคิดคณะทำงานของ พล.อ.บุญสร้าง มาเป็นแนวทาง และได้มีการปรับเนื้อหา เพื่อให้เนื้องานเดินหน้าได้

“มั่นใจว่า การปฏิรูปตำรวจ เบื้องต้นจะได้ข้อยุติ ในช่วงที่คณะของผมทำงาน ส่วนในระยะยาว เช่น เรื่องตำรวจจังหวัด เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เพราะมีปัญหามาก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือโอนภารกิจให้ท้องถิ่นอาจนำร่องที่ กทม.ก่อน ส่วนท้องถิ่นอื่น อาจต้องเขียนกฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ว่าจะเริ่มต้นเมื่อใด” นายมีชัย กล่าว .- สำนักข่าวไทย