ชี้ ปัญหา ปชต.-โยกย้าย-คอรัปชั่น ทำดัชนีชี้วัดคอรัปชั่นไทยตกต่ำลง

ป.ป.ช. รับปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตย แต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม และคอรัปชั่น ทำคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นไทยต่ำลงกว่าปีก่อน แนะ หน่วยงานรัฐกวาดบ้านตัวเอง เลิกวัฒนธรรมให้เงินใต้โต๊ะ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาควิชาการ องค์การมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการและประชาชน สู่ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน” วันนี้ (6 พ.ย.) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน

นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือ ค่า CPI ในปีที่ผ่านมาปรับลดลงจากปีก่อน หากไทยยังมีปัญหาเรื่องความเป็นประชาธิปไตยต่อเนื่องไปอีก ก็อาจทำให้ค่า CPI ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้ นอกจากนี้ ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาผู้มีอิทธิพล และการรับเงินใต้โต๊ะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดอันดับของค่า CPI เช่นกัน

นายณรงค์ กล่าวว่า ขอฝากให้ช่วยกันคิดว่า จะสร้างมาตรการทางสังคมต่อต้านการคอรัปชั่นได้อย่างไร และควรที่จะบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด เพราะเป็นช่องทางให้ประชาชนร่วมตรวจสอบอำนาจรัฐ ถ้ายังไม่สามารถกวาดบ้านตัวเองได้ คงแก้ปัญหาเรื่องนี้ลำบาก และว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดที่เราต้องทำคือ จะทำอย่างไรให้หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยไม่มีภาพของเงินใต้โต๊ะ เราต้องกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชั่น ที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง .- สำนักข่าวไทย