กรมพัฒนาชุมชนยืนยันไม่ยุติบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

กรมพัฒนาชุมชนยืนยัน ไม่ยุติบริษัทประชารัฐรักสามัคคี หลังมีกระแสข่าวล้มเลิกกิจการ ระบุ มีรายได้กว่า 1 พันล้านบาท ชี้ รัฐมีแผนธุรกิจขยายเศรษฐกิจสู่ฐานราก

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) แถลง กรณีที่มีข่าวว่าผลประกอบการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หลายจังหวัดทั่วประเทศ กำลังอยู่ในสภาพขาดการขับเคลื่อน บางจังหวัดเพียงรอจ่ายเงินให้หมด แล้วยุติกิจกรรม และบางจังหวัดกว่าร้อยละ 80 ได้ทำเรื่องถึงผู้ลงทุนเพื่อคืนเงินหุ้น แล้วยุติกิจการ ว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้ง 77 บริษัท ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามข่าวที่มีการขอยุติและคืนหุ้นแม้แต่แห่งเดียว และการยกเลิกกิจการบริษัท ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นายโชคชัย กล่าวว่า ข้อมูลผลการดำเนินงานถึงเดือน เมษายน 2561 ทุกจังหวัด 77 บริษัท มีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,685 กลุ่ม สร้างรายได้รวม 1,653,130,058 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 614,180 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ เกษตร 955 กลุ่ม เกิดรายได้ 656,628,008 บาท, แปรรูป 1,898 กลุ่ม เกิดรายได้ 752,510,153 บาท, ท่องเที่ยวโดยชุมชน 832 กลุ่ม เกิดรายได้ 243,991,897 บาท หากพื้นที่ต้องการรับการสนับสนุน ก็สามารถเสนอกลุ่มเป้าหมายให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) พิจารณาสนับสนุน

นายโชคชัย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต รัฐบาลอยู่ระหว่างการออก พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ……เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ภาครัฐมีการสนับสนุนให้บริษัทพัฒนาแผนธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท แล้วนำรายได้ไปขยายผลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” .- สำนักข่าวไทย